jš servis, s.r.o.
 

 


  Výroba betónu

 
Cenník

Ponúkaný sortiment

 • Betóny v triede C 8/10 - C 30/37
 • Poterový betón
     - B 10
     - B 15
     - B 20
     - B 25
     - B 30
     - B 35
 • Betónové stĺpiky KZS - 240 a KZS - 260
 • Kamenivo 0-22, 8-16, 4-8, 0-4
 • Piesok 0-1
jš servis, s.r.o.

Možnosti dopravy

 • T 815 Autodomiešavač
 • T 815 S2 s prívesom
 • Betónpumpa
     - M 24
     - M 26
     - M 32
     - M 34
     - M 36
     - M 42
     - M 46
     - M 52

Kvalita

Betóny sú certifikované: SK-CERTIFIKÁT VNÚTROPODNIKOVEJ KONTROLY, SK - 12ZSV-0900. Kvalita betónov sa kontroluje a testuje v certifikovanom laboratóriu V súlade s ustanoveniami STN EN 206-1. Betonáreň je riadená počítačovým systémom, čo zaručuje presnosť a kvalitu výroby.


Betónové vinohradnícke - ohradové stĺpiky


Prednosti výrobku
- Nízka cena - Vysoká životnosť - Hmotnosť výrobku je len 29,60 kg

Materiál a technológia
Betón B30/riečny štrk, štrkopiesok, cement SPC 32.5, voda, oceľová výstuž 10 216, 11 343
Vibrovanie zavlhlej betónovej zmesi v oceľových formách

Oporná konštrukcia
S použitím stĺpikov KZS S240 a odporúčaným materiálom
(pozinkovaný drôt daných priemerov)

Použitie
Výstavba vinohradníckych oporných konštrukcií pre široké a stredné spony
Konštrukcie na ohradenie pozemku

Poznámka
Pri výrobe sú použité len certifikované suroviny, čo zaručuje vysokú kvalitu
Poskytujeme odbornú poradenskú činnosť

 


Kontakt: Tel.: 033 - 6423 258
Fax: 033 - 6423 258
Mobil: 0903 756 644

Site popularity and Google PageRank